BÉNS COMUNALS ALS PAÏSOS CATALANS
BÉNS COMUNALS A L'EUROPA CONTEMPORÀNIA
PRIMERES JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Seminari sobre Europa

Dra. Janet M. Neeson, Department of History, York University, Toronto, Canadà
Common right in England, 1700-1820.

Dra. Gabriella Corona, Istituto di Studi sull'Economia del Mezzogiorno nell'Età Moderna, Nàpols
Il possesso collettivo della terra in Italia tra storia e storiografia: uniformità e differenze.

Dr. Jean-Luc Mayaud, Université Paris-Nord
Les biens communaux en France aux XVIIIe-XXe siècles. État de la  question.

Dr. José Ignacio Jiménez Blanco i Dr. Domingo Gallego, Universidad Complutense de Madrid i
Universidad de Zaragoza
Bienes comunales en España.
 


Els professors Janet Neeson, Jean-Luc Mayaud, Ramon Garrabou i Domingo Gallego