SOLIDARITATS PAGESES, SINDICALSME I COOPERATIVISME
SEGONES JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
13 al 15 de març del 1997

dijous dia 13
12 hores, conferència inaugural
Fuentes, métodos y perspectivas para el estudio de las solidaridades campesinas en el Antiguo Régimen
a càrrec de Reyna Pastor de Togneri, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. Departamento de Historia Medieval. Madrid.

6 hores, primera sessió: Societats medievals i modernes.
Ponents:
Josep Maria Salrach, Institut d'Història Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra.
Sociabilitat i solidaritats pageses en els orígens de la vila (segles XI-XIV).

Eva Serra i Puig, Institut d'Història Jaume Vicens i Vives de la Universitat
Pompeu Fabra.
Solidaritats pageses a la Catalunya moderna.

divendres dia 14
9 hores, segona sessió: Societats contemporànies.
Ponents:
Andreu Mayayo Artal, professor d'Història Contemporània de la Universitat de
Barcelona.
Sindicalisme i cooperativisme als Països Catalans (1890-1990)

Samuel Garrido, professor d'Història Econòmica de la Universitat Jaume I de Castelló.
Associacionisme i cooperativisme a Espanya (1900-1950).

16 hores: Visita guiada per les comarques occidentals en relació a la temàtica de les jornades.

Relators de les dues primeres sessions:
 Jaume Barrull i Pelegrí, professor d'Història Contemporània de la Universitat de Lleida.
 Joan Busqueta i Riu, professor d'Història Medieval de la Universitat de Lleida.
 Enric Vicedo i Rius, professor d'Història Econòmica de la Universitat de Lleida.

Comunicacions invitades:

Pascual Martínez Sopena, professor d'Història Medieval de la Universitat de Valladolid.
Solidaridades campesinas en Tierra de Campos en la edad media.

Serge Brunet, professor d’Història Moderna de la Université de Toulouse le Mirail.
Le rôle du clergé rural dans le crédit, le marché de la terre et le secours mutuel, en vallées d’Aran, d’Aneu et de Boí, aux XVIe-XVIIIe s.

Jordi Planas i Maresma, professor d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona.
L’IACSI i l’associacionisme agrari del començament del segle XX.

Antoni Gavaldà, professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili.
Muts i a la gàvia! Aportació al sindicalisme emergent àcrata a Catalunya i al País Valencià.
 

Conferència inaugural

La professora Reyna Pastor de Togneri durant la seva conferència inaugural
 

Sessió d'Història Medieval i Moderna

Els professors Joan Busqueta, Eva Serra i Josep Maria Salrach
 

Sessió d'Història Contemporània

Els professors Antoni Gavaldà, Jaume Barrull, Andreu Mayayo i Jordi Planas