CONTROL SOCIAL I QUOTIDIANITAT

TERCERES JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Seminari sobre el Control social i la quotidianitat a Europa

Maurice Aymard, director de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
De la Cour au village : information, anticipations et contrôle social

Maria Dolores Muñoz Dueñas, professora d'Història Contemporània de la Universitat de Córdoba.
Fiscalidad eclesiástica y control social

Alberto de Bernardi, professor d’història contemporània de la Universitat de Bolònia.
La società rurale italiana durante il fascismo.
[cancel·lada per motius imprevistos]


Els professors Ramon Arnabat, Maria Dolores Muñoz Dueñas, Maurice Aymard i Manuel Lladonosa