CONTROL SOCIAL I QUOTIDIANITAT
TERCERES JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Ponències
 

Conferència inaugural

Antoni Riera
Control social i vida quotidiana: perspectives d'estudi i mètodes de treball.

Primera Sessió: Edats Mitjana i Moderna

Ponents:
Teresa Vinyoles.
Control social i quotidianitat a l’Edat Mitjana a Catalunya.

Xavier Torres
Control social i vida quotidiana al camp català a l’edat moderna.

Comunicació invitada:

Coral Cuadrada
Elit ciutadana i canvi al món rural a la Baixa Edat Mitjana a Catalunya.
 

Segona Sessió: Edat Contemporània

Ponent:
Jesús Millán
La figura del “camperolat” en la societat agrària burgesa: els canvis en la jerarquia social i en l’espai públic.

Comunicacions invitades:

Montserrat Duch,  professora d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili.
Elits municipals i control social en el primer franquisme a Catalunya.

Ramon Arnabat
Elits i control de les institucions polítiques durant el procés de revolució liberal a Catalunya
 

Sessió d'Història Medieval i Moderna

Els professors Joan Busqueta, Teresa Vinyoles, Xavier Torres i Coral Cuadrada
 

Sessió d'Història Contemporània

Els professors Jaume Barrull, Jesús Millán i Montserrat Duch