FIRES, MERCATS I MÓN RURAL
Alguaire, 7, 8 i 9 de novembre de 2002


Autor
Títol
 
 
Víctor Farías Zurita
El mas i la vila. Sobre l'economia pagesa i el mercat a la Catalunya dels segles XI-XIV.
Albert Riera Pairó
Les viles-mercat i l'estructura del poder feudal (ss. XII-XIII)
Maria Soler Sala
El mercat de Martorell com a eix d'articulació de les activitats d'intercanvi de la baronia de Castellvell a la plena edat mitjana.
Esther Martí i Sentañes
La imposició de la carn a la ciutat de Lleida (1439)
Susana Lozano Gracia
Concepción Villanueva Morte
Josep Forns Bardají
Tomàs Peris Albentosa
Tomàs Peris Albentosa
Lídia Torra
Pautas de la demanda y consumo de géneros textiles en las economías payesas en la Cataluña del siglo XVIII.
Quintí Casals
Evolució històrica del mercat i les fires de Lleida (segles XII-XX)
Assumpta Muset
Josep Manuel Martínez Paris
Mercado y gran propiedad agraria. Un estudio de caso en Aragón: el patrimonio Ric (s.XVIII-XIX)
Jacinto Bonales
La desarticulación de la red ferial de ganado menor en el Prepirineo Occidental Catalán, 1920-1950.
Antoni Saumell
Pere Solà