Tomàs Peris Albentosa *

 

La intensa dimensió comercial de l’economia de la Ribera del Xúquer

durant els segles xvi, xvii i xviii

 

Jornades Fires, mercats i món rural

(Alguaire, novembre 2002)

 

 

 

 

 

En les comunitats rurals valencianes dels segles xvi-xviii, l’intercanvi de mercaderies era més freqüent i intens del que sovint hom pressuposa. A la Ribera del Xúquer, els fluxos comercials encara eren més fluids. La gent del país del Xúquer no vivia tancada en un autoabastiment familiar i amb uns mínims intercanvis locals i comarcals. El sistema productiu de la comarca, basat en una important agricultura de regadiu, produïa grans quantitats d’arròs i seda per als mercats internacionals El tràfec de productes era lent i difícil, però assolí una gran rellevància i abastava fins a països ben distants.

 

            Els estudiosos han centrat l’atenció en el tipus de fluxos comercials més espectaculars i que han deixat un rastre documental compacte i fàcil d’emprar, com els negocis dels grans mercaders. Però hi havia moltes altres formes d’intercanvi, tan rellevants des del punt de mira quantitatiu com opaques a la mirada de l’historiador, que no podem menysprear. Des de sempre, els venedors ambulants pregonaven pels carrers les seues mercaderies (aliments, roba usada, etc.). Els camperols venien a tothora excedents agrícoles en el mateix domicili o feien bescanvis amb veïns, coneguts i familiars. Tothom portava productes al mercat setmanal. A més, proliferaren les botigues locals. De totes aquestes fórmules, les més conegudes són les fires i els mercats, així com les botigues regulades per ordenances municipals.

 

 

_____________________

 

* C/ Sant Roc 9, pta. 6, 46740 Carcaixent (València)

telèfon 96.243.41.38