Tomàs Peris Albentosa *

 

El paper central del mercat

en el desenvolupament agrari de les comarques litorals.

Aportacions al tema des de la perspectiva de la trajectòria econòmica

de la Ribera del Xúquer durant els segles xvi-xviii

 

Jornades Fires, mercats i món rural,

“El mercat: estímul o fre per al desenvolupament de les economies pageses?”

(Alguaire, novembre 2002)

 

 

 

 

 

            La present comunicació comença per comparar el sistema agrari vigent a la Ribera del Xúquer amb altres intensius i comercials (Nord d’Itàlia i Països Baixos), intensiu però poc comercial (litoral cantàbric) i extensiu i amb baixa comercialització (Meseta). A partir de les semblances i contrasts detectats, es conclou que ni la polarització de la propietat agrícola, ni el predomini de les xicotetes explotacions familiars ni la pressió malthusiana acaben d’explicar perquè unes zones experimentaren importats processos de desenvolupament agrícola en els segles xvi-xviii, mentre que, per contra, en altres llocs es produí una paràlisi o un enfonsament productiu.

 

Es defensa que el mercat internacional jugà paper central en el desenvolupament agrari de diverses comarques litorals, com ara la Ribera del Xúquer. La forta orientació comercial de la producció agrícola d’aquest territori des de les acaballes medievals fomentà una major divisió social del treball, propicià una creixent intensificació del conreu (basada en un importantíssim regadiu) i una progressiva especialització econòmica que atorgà un especial protagonisme a les exportacions de seda i arròs.

 

 

 

_____________________

 

C/ Sant Roc 9, pta. 6, 46740 Carcaixent (València)

telèfon 96.243.41.38