CONDICIONS DE VIDA AL MÓN RURAL
CINQUENES JORNADES
SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL


Seminari d'Arqueologia agrària: des dels inicis de l'agricultura al món
medieval. Conreus, alimentació vegetal i agricultura

15 d' abril del 2005


Coordinació: Natàlia Alonso, Departament d'Història, UdL

 

R. Buxó (Museu d'Arqueologia de Catalunya)

"Neolític"

D. Canal (Museu d'Arqueologia de Catalunya)

"Concentracions monoespecífiques de cereals al jaciment de Casserres (Bergadà)"

Grup d'Investigació Prehistòrica (Universitat de Lleida)

"Els orígens de l'organització agrícola a la plana occidental catalana: l'edat del bronze"

D. López (Universitat de Barcelona; ROCS sccp)

"El fenomen dels camps de sitges de l'edat del ferro a la Cossetània"

L. Peña-Chocarro (Instituto de Historia, CSIC), E.Castiglione i E. Rettore (Musei Civici di Como)

"Agricultura y alimentación en época medieval en el Cantón Ticino (Suiza): el yacimiento de Tremona"

G. Pérez, C. Mata i H.Bonet (Universitat de València  i Servei d'Investigació Prehistòrica)

"Organització de l'explotació agraria en època ibèrica als territoris d'Edeta i Kelin"

L. Zapata (Euskal Herriko Unibertsitatea)

"Agricultura altomedieval en Vitoria-Gasteiz: la aportación de la arqueobotánica"