CONDICIONS DE VIDA AL MÓN RURAL
CINQUENES JORNADES
SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL

Seminari sobre Europa
16 d' abril del 2005

Dra. Monique Bourin
professora d'Història Medieval
Université de Paris 1-Panthéon- Sorbonne
A la recherche de la croissance dans les campagnes médiévales:
habitat et équipement domestique villageois dans la France méridionale

Dr. Javier Moreno Lázaro
professor d’Història Econòmica
 Universidad de Valladolid.
Las condiciones de vida en Castilla en la etapa final del antiguo régimen

Dr. Jean-Luc Mayaud i Dr. Pierre Cornu
professors d'Història Contemporània
Université Lumière Lyon II
Les conditions de vie dans la France contemporaine.