CONDICIONS DE VIDA AL MÓN RURAL
CINQUENES JORNADES
SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL

14, 15 i 16 d' abril del 2005
Conferència inaugural
L’anàlisi de les condicions de vida al món rural: una proposta metodològica

Dr. Enric Tello Aragay
professor d'Història Econòmica
Departament d'Història i Institucions Econòmiques
Universitat de Barcelona


Ponències

Història medieval

Dr. Ferran García-Oliver García
professor d'Història Medieval
Departament d'Història Medieval
Universitat de València
______________________________________________
Història moderna

Dra. Montserrat Carbonell Esteller
professora d'Història Econòmica
Departament d'Història i Institucions Econòmiques
Universitat de Barcelona
_____________________________________________
Història contemporània (Països Catalans)

Dr. Antoni Gavaldà Torrents
professor de Didàctica de les Ciències Socials
Departament d'Història, Història de l'Art i Geografia
Universitat Rovira i Virgili
______________________________________________
Història contemporània (Espanya)

Dr. José Miguel Martínez Carrión
professor d'Història Econòmica
Departament d'Economia Aplicada
Universitat de Múrcia
______________________________________________