POBLAMENT, TERRITORI  I  HISTÒRIA RURAL
VI CONGRÉS

SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
  26 a 28 d’abril del 2007

Primera circular (maig 2006)
Primera circular (mayo 2006)
Segona circular (febrer 2007)
Segunda circular (febrero 2007)
Resum de les comunicacions / Resumen de las comunicacions
Inscripcions, allotjament i transport
Tríptic / Tríptico
Fotografies de l'excursió


Per qualsevol qüestió o per presentar
propostes de comunicació envieu un correu a
sistemesagraris@historia.udl.es

Adreça Postal:

Universitat de Lleida
Departament d'Història
Despatx 2.14.1
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA