FAMÍLIA PAGESA I ECONOMIA RURAL

VII CONGRÉS

SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL  
 21 a 23 de maig de 2009

   Primera circular (maig 2008)        Primera circular (mayo 2008)
        Segona circular (octubre 2008)        Segunda circular (octubre 2008)      

Resums de les comunicacions / Resúmenes de las comunicaciones

Tríptic (Programa, inscripcions, hotels, transport) / Tríptico (Programa, inscripciones, hoteles, transportes)

[2 crèdits de lliure elecció de la Universitat de Lleida]

 

Excursió Alguaire-Castelló de Farafanya                                  Exposició La dona pagesa         

Per qualsevol qüestió envieu un correu a
sistemesagraris@historia.udl.cat

Adreça Postal:
Universitat de Lleida

Departament d'Història
Despatx 2.14.1
Plaça Víctor Siurana, 1

25003 LLEIDA