CONDICIONS DE VIDA AL MÓN RURAL
CINQUENES JORNADES
SOBRE SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL
Abril del 2005
Primera circular   Primera circular (castellano)
Segona circular (maig 2004)  Segunda circular (mayo 2004)

Tríptic / Tríptico

Ponents per sessions
Seminari d'Arqueologia agrària
Seminari sobre Europa
Resums / Programa
Per qualsevol qüestió o per presentar
propostes de comunicació envieu un correu a
sistemesagraris@historia.udl.es

                               Adreça Postal:

                     Universitat de Lleida
                  Departament d'Història
                   Plaça Víctor Siurana, 1
                               25003 LLEIDA