RECS HISTÒRICS: PAGESIA, HISTÒRIA I PATRIMONI
IX CONGRÉS SOBRE
SISTEMES AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL  
 Alguaire, 20 a 22 d'octubre de 2016
          

Programa:

dijous 20 d’octubre de 2016

11,00 Lliurament d’acreditacions i documentació.

12,00 Conferència inaugural.

La huella hídrica de la agricultura

Vicente Pinilla Navarro, professor d’Història Econòmica de la Universitat de Zaragoza.

 16,00 Sessió 1. Les relacions socials i econòmiques entorn de l’aigua de reg.  

Entre l'Estat i la comunitat: els regadius mediterranis al segle XIX.

Salvador Calatayud Giner, professor d’Història Econòmica de la Universitat de València.

Pagesos sarraïns i senyors feudals: conflictes entorn de la sèquia Major d'Aitona i Seròs.

Marta Monjo, arqueòloga territorial, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

La posada en explotació del Canal d'Aragó i Catalunya, 1906-1936.

Josep Joan Mateu González, professor d'història, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

 Comunicacions

 Albert Fàbrega

El regadiu als horts de l'Areny del Cardener (Súria, Bages).

Marc Farré Esquerda

Transformació en regadiu i canvi de les estructures agràries: el cas de Sunyer dins de l’àrea regable del canal Segarra-Garrigues.

Llorenç Ferrer i Alòs

Un hort per cada casa. Creació i gestió d’horts a la Catalunya central (segles XVII-XIX).

Tomàs Pérez Medina

Creixement econòmic, canvi ambiental i conflicte social. L’aigua disputada per al regadiu d’Elx entre 1380-1820.


Josep Maria Ramon Muñoz

 Aigua i dinàmica poblacional: l’impacte demogràfic dels regadius lleidatans durant els segles XIX i XX.

José Rodríguez Fernández

Paisajes de regadío en la Älava bajomedieval y moderna: espacios de poder, arquitecturas y usos.

Enric Vicedo-Rius

L’horta de Lleida en les conjuntures centrals del segle XVIII. Especialització, mercat i noves institucions (1735-1760).

 

divendres 21 d’octubre de 2016

 9,30 Sessió 2. Els marcs institucionals entorn dels recs històrics.

 Gestionar la irregularitat hídrica. Flexibilitat operativa i complexitat organitzativa a la sèquia de Montcada (Horta de València) durant els segles XIII-XIX.

Tomàs Peris Albentosa, professor d’Història, Departament d’Ensenyament, Generalitat Valenciana.

Gestió de sistemes hidràulics rurals a al-Andalus i la seva subversió després de la conquesta feudal. El cas de les Illes Balears.

Helena Kirchner Granell, professora d’història medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Comunicacions

 Ignasi Aldomà Buixadé

Elèctriques, regants i altres actors locals. Els conflictes a l’entorn de la presa de Rialb i l’aprofitament integral del riu Segre (1954-1984).

David Bernabé Gil

Intervencionismo regio sobre la jurisdicción de aguas en el Bajo Segura (ss. XVI-XVIII).

Ferran Esquilache Martí

Una herència reconstruïda. Canvis físics i institucionals en les hortes fluvials andalusines després de la conquesta cristiana.

Pere Gifre Ribas

Un episodi del conreu de l’arròs a l’Ampordà. Temps de negociacions (1740-1764).

Elvis Mallorquí Garcia

            Terra de recs i agulles. Riudellots de la Selva, segles XI-XX.

Mª Magdalena Martínez Almira, Jorge Payá Sellés, Francisco J. Abellán Contreras

Comunidad, junta y ayuntamiento en la gestión del agua. De la administración andalusí al marco jurídico institucional real en el Levante peninsular (s.XII-XVIII).

Cristian Pardo Nacher

La representativitat dels usuaris en les assemblees extraordinàries de regants a les hortes de gestió municipal durant l’Època Moderna: el cas de Vila-real després de la inundació de 1581.

 

16,30 Sessió 3. El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural.

El patrimoni arqueològic, paisatgístic i cultural a Catalunya: problemes, polítiques i realitats.

El Rec Comtal. Estat de la qüestió a inicis del segle XXI.

Manel Martín Pascual i Jaume Seda Mariné, Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.

Treballant per la recuperació i divulgació del patrimoni hidràulic: regadius històrics del Túria i del Xúquer

Vicent Sales Martínez, President de la Fundació Assut i del Centre d'Estudis de l'Horta Nord.

El patrimoni del canal de Pinyana i séquia de Fontanet.

Josep Forns i Marc Sans. Grup Horta-Riu de l’Ateneu Popular de Ponent.

Els canals d’Urgell. Patrimoni material i immaterial de la gent de la plana.

Maribel Pedrol Esteve, historiadora i gestora cultural

Séquies i comes a la riba esquerra del Cinca. La cartografia com a eina per a l’aprenentatge i el coneixement.

             Jordi Bolòs, Imma Sànchez-Boira, Universitat de Lleida

Comunicació

José Javier Guidi Sánchez

Molinos cum regos et capudregos. Molinos y sistemas de riego entre el mundo antiguo y el medieval. Transformación, continuidades y rupturas en la gestión del agua en el área del termino Terrachone (antiguo ager Tarraconensis).